top of page

BOOGIE BABAS

Wanneer :  Maandae, 10-11vm
Waar : Knightswood Gemeenskapsentrum, Aldermanweg.
 
Koste :
    VRY

Beweging en storievertelling vir voorskoolse kinders en hul ouers/voogde.  Hierdie prettige, energieke klasse is ontwerp om verhoogde koördinasie, bewegingsvaardighede en verbeeldingryke spel te bevorder. Kom dra gemaklike klere. 
bottom of page